stiftende generalforsamling 2021

Dagsorden til stiftende generalforsamling “Hejlsminde Havnebad”, lørdag d. 23/1-21, kl.16:00 via zoom.

 

Velkomst v. Lis Dalgas

Idag er startskuddet for sauna projektet som er hovedformålet for foreningen.

 

Initiativgruppen for Hejlsminde Havnebad introduceres:

Lis Dalgas, Winnie Hauge, Per Jørgensen , Charlotte Pride,  Dorthe Graasbøll

 

 1. Valg af dirigent.; Nis Kjær

Introduktion af zoom og gennemgang af dagsorden.

 1. Valg af referent; Dorthe Graasbøll
 2. Valg af stemmetællere; afventer, kun hvis det bliver relevant
 3. Redegørelse for stiftelsen af foreningen v. Winnie

Lysten til at skulle have en sauna i Hejlsminde satte gang i projektet. Vi skal have en selvstændig forening, fordi vi skal have vores eget CVR nr. når vi skal fondsansøge.

 

 1. Vedtægter v. Winnie

Formål med mere, deltagerne informeres.

Støtte medlemsskab er det første vi opretter og her kan man blive medlem af foreningen. send en mail til hejlmindehavnebad@gmail.com

Vi vil på sigt gerne have en hjemmeside. Domænet Hejlsminde.dk , kan vi muligvis for lov til at benytte, hvis det er tjenstlig for lokal området.

Vedtægterne ligges op på vores facebook gruppe

Vedtægterne læses op ved Lis

Spørgsmål fra deltager hvem må bruge havnebadet?Winnie fortæller, at vi forestiller os, at man har et armbånd og har et medlemsskab, derudover kan havnegæster evt. skoler komme ind, dette er dog ikke helt færdigbehandlet. 

Spørgsmål er saunaen åben om sommeren? som udgangspunkt ja.

 

Vedtægterne godkendes.

 

 1. Foreningens fremtidige aktiviteter v. Per

Projektbeskrivelsen deles på skærmen 

Vi vil gerne skabe gode rammer for vinterbaderne, hvilket bla. er en sauna. Vi ser projektet i to etaper. 

 1. Sauna etablering.
 2. At der, i forbindelse med en forhåbentlig havneudvidelse, kan der komme  et havnebad.

Saunaen er en flåde 35m2 m. el ovn og omklædningsrum. Firmaet, der kan bygge denne sauna ligger i Hvide Sande og  er godkendt fra skibsstyrelsen, 

Placeringen er ikke endelig besluttet, men gerne i havneområdet. Vi forventer, at saunaen også er åben i sommerperioden. Hvis den ikke ligger i vandet, skal vi også i dialog med Kolding kommune om placering. Omklædning vil vi gerne kunne leje os ind i bådlaugets faciliteter, dette arbejdes der på.

Projektet skal pynte og være et vartegn for Hejlsminde, bygget i bæredygtig materiale og solceller på taget. Selve el forsyningen til saunaen kan blive en udfordring ca 20 KW. Byggeansøgning og planlov skal vi have kigget på. Kystdirektoratet skal godkende siger Kolding kommune. Vi vil arbejde tæt sammen med Hejlsminde strandpark og bådelaug.

Spørgsmål ang havdybde og placering. I havnen er dybden over 2m. Ønske placering er ved betonkajen. I dette område fortæller Peter at der er 3 m. Endelig placering er ikke afklaret endnu. Bådelaugets formand forslår at placering kan være i vandet ved legepladsen på en bådplads.

 

Spørgsmål ang.Pris for aktiv medlemsskab eks. i Kolding “Hop i fjorden” 500,- pr år. Plus 200,-for nøglebrik

 

Udvalg/ arbejdsgrupper

 • Sauna/byggeri og budget/økonomi gruppe
 • Fonde, Crowdfunding og sponsorer
 • Presse/markedsføring. Sociale medier
 • Støtteforening / Aktivitets gruppe

 

 1. Foreningens økonomi v. Per

Budget fra projektbeskrivelsen gennemgås.

Pris for sauna 1.450.000,  finansering , vi er i dialog med  Kolding kommune, vi håber de bliver medfinanserende på 40-50 %  og Fondsansøgninger. Crowdfunding og lokale sponsorer.

Kolding kommunens opbakning ser vi som afgørende,  for at kunne søge fonde mm. De har møde start marts.Kommunen er positiv stemt.

Spørgsmål ang. driftsøkonomi, det vi har, er foreløbigt . Vi satser på 100 medlemmer, så har vi et fornuftigt grundlag for driftsøkonomi. Turister og foreninger der lejer sig ind. Mm.

Vi er i dialog med kommunen, om de vil være med i driftsstøtte til Hejlsmindehavnebad.

 

Input fra Peter, at vi kunne have en turbine eller noget i vandet der kan producere el. 

Philips kender en der evt. kan bygge en generator hertil. 

 

 1. Valg af bestyrelse v. Nis

Beth Krogh og Lars Thiesen og Bo Fenneberg præsenterer sig. 

 

Winnie Hauge, Lars Thiesen, Beth Krogh, Lis Dalgas og Per Jørgensen

Suppleanter Marie og Dorthe

 

Ovennævnte er valgt.

 

Alle i bestyrelsen bedes sende en kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis, samt oplyse adresse og tlf. nr. til Lars Thiesen ; lart@danskebank.dk 1. Valg af revisor

Else Svendsen er valgt

 

 1. Evt.

Tilkendegivelse  fra Else og Ole, at det er et vældigt interessant projekt. 

Foreningen Hejlsminde havnebad vil oprette støttemedlems, støttemedlemmer vil være sikret førsteret til køb af medlemsskab, når saunaen først er etableret. Der vil være. plads til 12 personer i saunaen, når Cv-19 er væk og saunaen etableret.Arbejdsgrupper.

 1. Sauna byggeri samt økonomi: 

Else Svendsen, Per Jørgensen, Bo Fenneberg, Philip R. Kjær, Henrik Frost,Peter Sandahl.

 

 1. Fonde. Crowdfunding, sponsorer

Beth Krogh, Winnie Hauge, Lis Dalgas, Charlotte Pride

 

 1. Presse/markedsføring, sociale medier

Winnie Hauge, Marie Møller og Charlotte Pride

 

 1. Støtteforening/ Aktivitets grupper

Charlotte Pride, Lis Dalgas, Pia Johansen og Dorthe Graasbøll