Generalforsamling 2022

Hejlsminde Havnebads Generalforsamling

TIRSDAG D. 15.3.22 KL. 19 HEJLS GL. SKOLEDagsorden 

 1. Valg af dirigent Peter Kjær Jepsen valgt. Generalforsamlingen erklæres lovligt.
 2. Valg af referent Dorthe Graasbøll valgt.
 3. Valg af stemmetæller Nis Kjær valgt
 4. Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået. Samt bestyrelsen besvarede spørgsmål. 
 5. Vedtægter Per fortæller om vedtægtsændringer  Paragraf 3. Eksklusion. Ved grov tilsidesættelse. Paragraf 5 vi sender ikke regnskabet ud men det kan rekvireres evt. pr. Mail eller ses på hj.siden 7 dage før generalforsamlingen. Disse 2 punkter er vedtaget ved afstemning. 
 6. Behandling af indkomne forslag ingen forslag
 7. Foreningens økonomi Kassereren gennemgik regnskabet. Samt spørgsmål.  Regnskabet godkendes.
 8. Fastsættelse af kontingent. Årligt 650,- Forslag om at betale kontingent allerede nu. Familie model. Dagsbillet Hop i vandet. Årsmedlemskab. Støttemedlemskab.  Det koster 65,- Kolding svømmehal. Timeudlejning evt. Der stemmes for at bestyrelsen arbejder videre med dette. Vedtages.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig efter generalforsamlingen. 1 bestyrelsesmedlem valgt Søren Johnsen. Suppleant Else Svendsen valgt.
 10. Valg af revisor Nis Kjær vælges. Revisor suppleant Lone Holst fortsætter.
 11. Evt.    Forslag om opsættelse af termometer. Oversigt over placeringen af saunaen. Spørsmål og forslag vendes.